Politikk

3. Valget og kongressen i 2020

Med omtrent syv måneder til stortingsvalget sier lignende andeler av registrerte velgere at de ville stemme på Joe Biden (47%) eller Donald Trump (45%) hvis

2. COVID-19 og landets bane

Med betydelige grenser på plass for offentlig aktivitet i de fleste stater for å bekjempe koronavirusutbruddet, sier 66% av amerikanerne at de er mer bekymret for at

Facebook   twitter