Internett Og Teknologi

Internett / bredbånd faktaark

Internett representerer et grunnleggende skifte i hvordan amerikanere kobler seg til hverandre, samler informasjon og fører sitt daglige liv. Utforsk mønstre, trender og statistikk for bruk av internett og bredbånd i hjemmet i USA.

Facebook   twitter