• Hoved
  • Nyheter
  • Flere amerikanere sier at USA ikke klarte å oppnå sine mål i Irak

Flere amerikanere sier at USA ikke klarte å oppnå sine mål i Irak

Når sunnimilitanter gjør et stort militært press mot sentralregjeringen i Irak, skal Obama-administrasjonen ha avslått forespørsler fra statsminister Nuri al-Maliki om å utføre luftangrep på ekstremistiske baser. Den rapporterte motviljen følger år med amerikansk militærintervensjon i Irak som mange amerikanere sier var villedet og ikke klarte å oppnå sine mål.

Irak-krigen i amerikansk opinionOmtrent halvparten (52%) av amerikanerne sa at USA for det meste ikke hadde nådd sine mål i Irak, sammenlignet med 37% som sa at det hadde lykkes, ifølge en Pew Research Center-undersøkelse som ble utført i januar. Det utgjorde en 19-poengs nedgang i opplevd suksess siden 2011. Og med omtrent samme margin (50% til 38%) sa publikum at USA hadde tatt feil beslutning om å bruke militærmakt i Irak.

Dette representerte et skifte i opinionen siden de tidligere årene av Irak-krigen. I august 2006, omtrent tre år inn i konflikten, trodde amerikanerne med 54% til 40% at U.S.villelykkes med å nå sine mål. I løpet av den samme måneden var amerikanerne nesten jevnt fordelt om hvorvidt krigføring var den riktige avgjørelsen.

Da Amerika første gang gikk i krig i Irak i mars 2003 med den forutsetningen at Saddam Hussein prøvde å samle kjemiske, biologiske og atomvåpen, viste meningsmålingene at omtrent syv av ti amerikanere støttet det som den riktige avgjørelsen. Men velten av Hussein ga vei til en malende sekterisk borgerkrig, og det amerikanske sentimentet endret seg da amerikanske styrker ble trukket inn til en høy pris, med 4 486 tjenestemedlemmer som mistet livet. Andelen amerikanere som trodde at USAs militære engasjement i Irak var den riktige avgjørelsen, falt jevnt over årene og har svingt stort sett under 50% -merket fra februar 2006 til i dag.

Det er lite i veien for partiske forskjeller om suksess i Irak. Om lag fire av ti demokrater, republikanere og uavhengige sa i januar i år at USA hadde lykkes med å nå sine mål i Irak. Det var et stort fall for republikanerne, hvorav 68% sa i november 2011 at USAs innsats hadde lykkes.

Facebook   twitter